Nasza misja

Logo naszej fundacji to drzewo – drzewko dobrych możliwości. Wyrosło z dobrej sadzonki i jego zadaniem jest rozsiewać dobre nasiona, gdzie tylko się da.

Jesteśmy głęboko przekonani, że codziennie należy obcować z pięknem. Oglądać dobrze namalowane obrazy, dobrze zagrane, wyreżyserowane i nakręcone filmy, czytać dobrze napisane książki, słuchać dobrze skomponowanej i zagranej muzyki.

Pragniemy, aby sztuka wysoka zaistniała w edukacji i stała się elementem codzienności. W systemach edukacyjnych północnej Europy edukacja poprzez sztukę jest równie ważna jak edukacja matematyczna i językowa. Zajęcia plastyczne pozwalają odblokować emocje i wyobraźni

Naszą działalność finansujemy ze sprzedaży podarowanych dzieł sztuki oraz gier edukacyjnych, wymyślanych przez nas i wykonywanych przez artystów – grafików i malarzy – absolwentów łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych.

Potrafimy odkrywać ludzi, którzy potrafią tworzyć. Wschodnie porzekadło mówi, że należy osiedlać się tylko tam, gdzie jest rzeka. Łódzkie rzeki są ukryte głęboko pod ziemią, ergo Łódź ma największy ukryty potencjał ze wszystkich polskich miast. Nasze drzewko zamierza z tych wód regularnie czerpać, ile tylko się da.

©Fundacja DWIE AGATY